Home / คู่มือเตรียมสอบ / แนวข้อสอบสาขาอิเล็กทรอนิกส์ กองทัพเรือสัญญาบัตร
แนวข้อสอบสาขาอิเล็กทรอนิกส์ กองทัพเรือสัญญาบัตร

แนวข้อสอบสาขาอิเล็กทรอนิกส์ กองทัพเรือสัญญาบัตร

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ สาขาอิเล็กทรอนิกส์ กองทัพเรือสัญญาบัตร

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

1. ความรู้เกี่ยวกับ- กองทัพเรือ
2. แนวข้อสอบเกี่ยวกับกองทัพเรือ
3. เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
4. แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
5. แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
6. แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน
7. ความรู้เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
8. ถาม-ตอบ งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
9. อิเล็กทรอนิกส์ขั้นพื้นฐาน
10. แนวข้อสอบความรู้ในงานอิเล็กทรอนิกส์

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 

ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย
 สาขาบิ๊กซีขอนแก่น ชื่อบัญชี decho  ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วแจ้งที่  decho.by@hotmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

live webcam girls
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top