Home / ข่าวเปิดสอบ / เปิดสอบสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิเปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 9 อัตรา
เปิดสอบสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิเปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 9 อัตรา

เปิดสอบสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิเปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 9 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิเปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 9 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 10 – 16 กันยายน 2558

 

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. นิติกร
จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชานิติศาสตร์

2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

3. เจ้าพนักงานพัสดุ
จำนวน 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ หรือทางการบัญชี ทางบริหารธุรกิจ โยธา เทคนิคสถาปัตยกรรม การก่อสร้าง ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์

4. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการบัญชี  การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงินและการธนาคาร การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน

5. เจ้าพนักงานธุรการ
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา

การรับสมัครสอบ
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ตั้งแต่วันที่ 10 – 16 กันยายน 2558 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

ดาวโหลดแนวข้อสอบทุกหน่วยงาน

ติดตามข่าวสารงานราชการวันนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

live webcam girls
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top