Home / คู่มือเตรียมสอบ / แนวข้อสอบนายช่างโยธา กรมชลประทาน
แนวข้อสอบนายช่างโยธา กรมชลประทาน

แนวข้อสอบนายช่างโยธา กรมชลประทาน

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนายช่างโยธา กรมชลประทาน

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

1. โครงสร้าง อำนาจหน้าที่และภารกิจของกรมชลประทาน
2. แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมชลประทาน
3. แนวข้อสอบระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2547
4. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
5. แนวข้อสอบเก่ากรมชลประทาน
6. ความรู้เกี่ยวกับงานโยธา
7. แนวข้อสอบงานด้านโยธา
8. แนวข้อสอบความรู้อุทกวิทยา
9. แนวข้อสอบการควบคุม การบริหารงานก่อสร้าง
10. การเตรียมงานก่อสร้าง
11. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสำรวจ
12. โครงสร้างและคอนกรีต
13. เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724 Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3 ราคา 679 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย
สาขาบิ๊กซีขอนแก่น ชื่อบัญชี decho ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วแจ้งที่ decho.by@hotmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

live webcam girls
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top