Home / แจกแนวข้อสอบ / แนวข้อสอบ วิชาสุนัขทหาร
แนวข้อสอบ วิชาสุนัขทหาร

แนวข้อสอบ วิชาสุนัขทหาร

 1. สุนัขพัฒนามาจากสัตว์ชนิดใด
 • สัตว์กินเนื้อ ค. สัตว์เลี่ยงลูกด้วยนม
 • สัตว์ล่าเหยื่อ ง. ถูกทั้ง  ก  และ  ข

ตอบ  ง. ถูกทั้ง  ก  และ  ข

 1. สุนัขมีต้นกำเนิดมาจากสัตว์ชนิดใด
 • สุนัขป่า ค. สุนัขบ้าน
 • สุนัขเลี้ยงลูกด้วยนม ง. สุนัขกินเนื้อ

ตอบ  ก. สุนัขป่า

 1. สุนัขพันธุ์ที่เรียกได้ว่าเป็นสุนัขพันธุ์ต้นตระกูลคือ
 • พันธุ์สุนัขทอง ค. พันธุ์ปักกิ่ง
 • สุนัขป่า ง. พันธุ์อิงลิชเซทเตอร์

ตอบ   ก. พันธุ์สุนัขทอง

 1. สมาคมผู้นิยมสุนัขแห่งประเทศไทย ได้ทำการจดทะเบียนตั้งสมาคมเมื่อปี พ.ศ.ใด
 • พ.ศ. 2496                                                                   ค. พ.ศ. 2498
 • พ.ศ. 2497 ง. พ.ศ. 2499

ตอบ   ค. พ.ศ. 2498

 1. สุนัขพันธุ์ที่ถูกพัฒนาขึ้น เพื่อเป็นผู้ช่วยในการล่าสัตว์โดยเฉพาะ มีหน้าที่การค้นหาเหยื่อ และนำเหยื่อกลับมาให้เจ้าของคือสุนัขประเภทใด
 • สุนัขเล่นกีฬา ค. สุนัขตุ๊กตา
 • สุนัขทำงาน ง. สุนัขอเนกประสงค์

ตอบ   ก. สุนัขเล่นกีฬา

 1. สุนัขชนิดใด ไม่จัดอยู่ในกลุ่ม สุนัขเล่นกีฬา
 • สเปเนี่ยน ค. พอยเตอร์
 • เทอร์เรีย                                                                 ง. รีทรีฟเวอร์

ตอบ  ข.  เทอร์เรีย               

 1. ข้อใดคือหน้าที่ของสายพันธุ์สุนัขทำงาน
 • ตรวจค้นยาเสพติด ค. นำทางให้กับคนพิการด้านสายตา
 • เฝ้ายาม ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ   ง. ถูกทุกข้อ

 1. สุนัขประเภทใดมักเลี้ยงไว้แก้เหงา
 • สุนัขเล่นกีฬา ค. สุนัขตุ๊กตา
 • สุนัขทำงาน ง. สุนัขอเนกประสงค์

ตอบ   ค. สุนัขตุ๊กตา

 1. ข้อใดพันธุ์ใดจัดเป็นสุนัขอเนกประสงค์
 • พันธุ์ดัลเมเชี่ยน ค. พันธุ์เชาเชา
 • พันธุ์ลาซา แอพโซ่ ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ   ง. ถูกทุกข้อ

 1. การแสดงออกโดยการเห่าของสุนัข โดย เห่า ติดต่อกันเป็นชุด ๆ 3-4 ครั้งโดยมีช่วงหยุดระหว่างชุด มีความหมายว่าอย่างไร
 • การเตือนภัยของสุนัขว่า “มีสิ่งไม่น่าไว้วางใจใกล้เข้ามา”
 • เขากำลังรำคาญและพยายามบอกคุณว่า “หยุดซะทีเถอะ”
 • เป็นการเชิญชวนของสุนัขให้ “มาดูอะไรที่น่าสนใจตรงนี้กันเถอะ”
 • กำลังมีภัยประชิดตัว

ตอบ  ค.  เป็นการเชิญชวนของสุนัขให้ “มาดูอะไรที่น่าสนใจตรงนี้กันเถอะ”

 1. สุนัขจะแสดงออกโดยการเห่าอย่างไร ถ้า กำลังมีภัยประชิดตัว
 • เห่าด้วยเสียงต่ำ ๆ ติดต่อกันอย่างช้า ๆ
 • เห่าเร็ว ๆ ติดต่อกันด้วยโทนเสียงปานกลาง
 • เห่า ติดต่อกันเป็นชุด ๆ 3-4 ครั้งโดยมีช่วงหยุดระหว่างชุด
 • เห่าติด ๆ กันรัวและดังขึ้นเรื่อย ๆ

ตอบ   ก. เห่าด้วยเสียงต่ำ ๆ ติดต่อกันอย่างช้า ๆ

 1. ข้อใดเป็นการแสดงออกทางหางเมื่อรู้สึกกลัว
  ก. ก้มหน้าค่อมตัวลงต่ำหรือหมอบลงกับพื้นหรือหลบสายตา หัวตก หูและหางตก

ข. เห่าเสียงแหลมสูง และมีเสียงอี๊ดๆ หางจะแกว่งในแนวระดับอย่างรวดเร็ว

ค.  เห่าเตือนด้วยโทนเสียงต่ำด้วยเสียงที่เคร่งเครียด หูตั้ง ขนหลังตั้งชัน ชูหางและยืนอย่างมั่นคงอยู่ใน
ท่าเตรียมพร้อม

ง. ทำหูตูบ  หน้ายิ้มให้ เลียหน้า พร้อมทั้งแกว่งหางไปมา

ตอบ   ก. ก้มหน้าค่อมตัวลงต่ำหรือหมอบลงกับพื้นหรือหลบสายตา หัวตก หูและหางตก

 1. “สุนัข ทหาร” ทำหน้าที่
 • ตรวจหาวัตถุระเบิด ค. สะกดรอย
 • ค้นหาผู้ประสบภัยจากแผ่นดินไหว ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ  ง. ถูกทุกข้อ

 1. พันธุ์สุนัขหลักที่นำมาใช้ในกิจการสุนัขทหาร ที่นิยมใช้กันนั้น มีกี่สายพันธุ์
 • 4  สายพันธุ์                                                                 ค.   5  สายพันธุ์
 • 2 สายพันธุ์                                                                  ง.  3   สายพันธุ์

ตอบ   ก.  4  สายพันธุ์         ได้แก่  1. พันธุ์เยอรมันเชพเพอด   2. พันธุ์ลาบราดอร์ รีทรีฟเวอร์

 1. พันธุ์โดเบอร์แมน พินสเชอร์ 4.พันธุ์รอทไวเลอร์
 2. ข้อใดคือพันธุ์สุนัขที่นำมาใช้ในกิจการสุนัขทหาร
 • พันธุ์เยอรมันเชพเพอด ค. พันธุ์โดเบอร์แมน พินสเชอร์
 • พันธุ์ลาบราดอร์ รีทรีฟเวอร์ ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ  ง. ถูกทุกข้อ

 1. สุนัขสายพันธุ์ใดสามารถนำมาฝึกใช้งานทางทหารได้ทุกหน้าที่
 • พันธุ์เยอรมันเชพเพอด ค. พันธุ์โดเบอร์แมน พินสเชอร์
 • พันธุ์รอทไวเลอร์ ง.  พันธุ์ลาบราดอร์ รีทรีฟเวอร์

ตอบ   ก.  พันธุ์เยอรมันเชพเพอด

 1. สุนัขสายพันธุ์ใดที่ส่วนใหญ่ฝึกเพื่อสนับสนุนการใช้งานทางทหารให้กับเหล่าทัพ และกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
 • พันธุ์เยอรมันเชพเพอด ค. พันธุ์โดเบอร์แมน พินสเชอร์
 • พันธุ์รอทไวเลอร์ ง.  พันธุ์ลาบราดอร์ รีทรีฟเวอร์

ตอบ   ก.  พันธุ์เยอรมันเชพเพอด

 1. สุนัขสายพันธุ์ใดมีประสาทสัมผัสทางจมูกที่ดีเยี่ยม และถูกฝึกเพื่อทำหน้าที่เป็นสุนัขสะกดรอย สุนัขตรวจค้นพัสดุภัณฑ์ระเบิด และสุนัขตรวจค้นยาเสพติด
 • พันธุ์เยอรมันเชพเพอด ค. พันธุ์โดเบอร์แมน พินสเชอร์
 • พันธุ์รอทไวเลอร์                 ง.  พันธุ์ลาบราดอร์ รีทรีฟเวอร์

ตอบ   ง.  พันธุ์ลาบราดอร์ รีทรีฟเวอร์

 1. สุนัขสายพันธุ์ใดมีลักษณะนิสัยค่อนข้างดุ ถูกฝึกเพื่อปฎิบัติงานในหน้าที่สุนัขยาม และสุนัขยามสายตรวจ
 • พันธุ์เยอรมันเชพเพอด ค. พันธุ์โดเบอร์แมน พินสเชอร์
 • พันธุ์รอทไวเลอร์                 ง.  พันธุ์ลาบราดอร์ รีทรีฟเวอร์

ตอบ  ค. พันธุ์โดเบอร์แมน พินสเชอร์

 1. สุนัขพันธุ์ใดมีลักษณะโครงสร้างกล้ามเนื้อที่ค่อนข้างแข็งแรง ถูกฝึกเพื่อหน้าที่เป็น สุนัขยามและสุนัขยามสายตรวจ
 • พันธุ์เยอรมันเชพเพอด ค. พันธุ์โดเบอร์แมน พินสเชอร์
 • พันธุ์รอทไวเลอร์                 ง.  พันธุ์ลาบราดอร์ รีทรีฟเวอร์

ตอบ    ข. พันธุ์รอทไวเลอร์              

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

live webcam girls
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top